تعصب فرهنگی، مجموعه ای از افکار انسانی، باورها، و ایده هایی است که به صورت خودآگاه و ناخودآگاه وارد زندگی شما می شود و بر آن تاثیر می گذارد.

امروزه مردم به خاطر پیروی از قوانینی که می گویند مسیر زندگی ثابت است، سلامتی، بودجه، زندگی عاشقانه . شادی کافی ندارند. ریشه اکثر این قوانین متعصب را بایدها تشکیل می دهند.

 • باید این طور نگاه کنید
 • باید به این دانشگاه بروید و این رشته تحصیلی را ادامه دهید
 • باید در این شهر زندگی کنید و این شغل را داشته باشید.

قانون اول؛ از تعصب فرهنگی فراتر بروید

شناختن قوانینی که باید اجرا کنید و قوانینی که می توانید زیر پا گذارید، اولین قدم به سوی زندگی خارق العاده است.

زیر سوال بردن قوانین احمقانه: وقتی می فهمید که دنیا بیشتر براساس قوانینی احمقانه ساخته شده است که نسل به نسل منتقل می شوند.

بیشتر باورهای مردم نتیجه تفکر منطقی نیست، بلکه نتیجه سرایت از جامعه است. اکثر تصمیم های شما کمتر تحت تاثیر منطقتان و بیشتر احت تاثیر ایده ها و باورهای فرهنگ شماست.

قوانین احمقانه قوانین بی اساسی هستند که با آن احاطه می شوید ولی می توان آن ها را زیر سوال برد؛ برخی از قوانین احمقانه:

 • مدرک دانشگاهی موفقیت شما را تضمین م یکند.
 • باید با فردی از فرهنگ/ نسل و ملیت خودتان ازدواج کنید.
 • موفقیت نتیجه سختی کشیدن است.

قانون دوم: قوانین احمقانه را زیر سوال ببرید

برای این کار این ۵ سوال را از خود بپرسید:

 1. آیا این قانون براساس پیش فرض های مثبت انسانیت است؟
 2. آیا این قانون برابری و مهربانی را ترویج می دهد؟
 3. آیا آزارتان می دهد؟
 4. آیا این قانون منطقی است یا نتیجه تحمیل از طرف جامعه است؟
 5. آیا این قانون موجب شادی بیشتر شما می شود؟ از خودتان بپرسید آیا به خاطر انتظارات دیگران رشته تحصیلی و ورزشتان را انتخاب کرده اید یا به خاطر خوشحالی خودتان بوده ؟

قانون سوم؛ مهندس هوشیاری را تمرین کنید

پیشرفت شما متکی به مدل های واقعیت شما و سیستم های زندگیتان است.

قانون چهارم، مدل های واقعیت خود را بازنویسی کنید.

افراد خارق العاده از این جهت با دیگران متفاوت هستند که مدل های ذهنی شان به آن ها قدرت می دهد تا نسبت به آن ها قدرت می دهد تا نسبت به آن چه هستند حس خوبی داشته باشند. این مدل ها به ان ها قدرت تغییر دنیایی را می دهد که در راستای چشم اندازشان باشند.

ساخت مدل واقعیتی بدون قوانین احمقانه برای خود و اطرافیانتان:

 • هر روز فهرستی از ۵ چیز که از وجودشان خوشحال هستید تهیه کنید.
 • هر روز به کاری که انجام داده اید یا چیزی که به آن افتخار می کنید، بیاندیشید.

قانون پنجم: سیستم زندگی خود را ارتقاء دهید

ذهن های خارق العاده همیشه به دنبال کشف و بهبود بخشیدن سیستم های زندگی و استفاده از آن ها در زندگی، کار و روح و روان خودشان هستند.

 1. همیشه از خود بپرسید و به این بیاندیشید که چطور می توانید کارها را بهتر انجام دهید. با زندگی تان مانند کامپیوتر و تلفن هوشمند خود رفتار کنید ( همیشه آن را به نسخه بالاتر ارتقاء دهید) و تغییری بزرگ را تجربه کنید.
 2. به عقب برگردید و از خود بپرسید چرا کارهای تکراری روزمره را انجام می دهید و چطور می توانید آن ها را به بهترین شیوه انجام دهید. برای مثال چند روز وقت بگذارید و به جای انجام ورزش های تکراری معمولی مطالعه کنید.

قانون ششم: واقعیت را تحریف کنید

ذهن های خارق العاده چشم انداز بزرگی به آینده دارند که رسیدن به آن، به شادی فعلی آن ها لطمه ای وارد نمی کند. وقتی واقعیت را تحریف می کنید، دیگر حد و مرزی میان کار و بازی وجود ندارد.

 1. شادی را به تعوبق نیندازید. از این که حالا چه کسی هستید و چه دارید احساس شادی کنید.
 2. هدف­های بزرگ داشته باشید، اما شادی خود را به آن ها گره نزنید.

حال که می توانید مدل واقعیت خود را از انتخاب کنید، مدلی را برگزینید که واقعیت را تحریف کند مدلی که در آن چشم انداز بزرگی از آینده، شما را به سوی جلو سوق می دهد، اما شادی فعلی شما را برهم نمی زند.

قانون هفتم: در نظمی لذت بخش زندگی کنید.

افراد خارق العاده شادی را در زمان حال پیدا می کنند و از آن برای چشم اندازشان نسبت به دنیا استفاده می کنند.

قانون هشتم: چشم اندازی برآینده داشته باشید

ذهن های خارق العاده برای آینده خود چشم اندازهایی می سازند که انتظارات جامعه جایی در آن ندارد.

قانون نهم: ضد ضربه باشید

ذهن های خارق العاده، سیستم تاییدی درونی دارند. در خود و محیط اطرافشان احساس آرامش می کنند و انتقادها و تمجدیدهای دیگران تاثیری بر آن ها نمی گذارد.

 1. هدف هایی داشته باشید که هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند آن ها را از شما بگیرد.
 2. وقتی، شادی خود را از رسیدن به هدف هایتان جدا می کنید، ترس از دست دادن از شما دور می شود؛ آزادانه رویاپردازی می کنید و شاجاعانه عمل می کنید.

قانون دهم: از خواسته خود استقبال کنید

ذهن های خارق العاده با تمایل به ایجاد تغییرات مثبت در دنیا هدایت می شوند، خواسته ای یا ندایی که به زندگی شان معنا می بخشد و آنان را قادر به ایفای نقشی در دنیای اطراف خود می کند.