دیوار چین

دیوار چین طولانی‌ ترین و بزرگترین سازه مهندسی در جهان محسوب می شود که در فهرست میراث جهانی ثبت شده است.

این دیوار در نقشه جغرافیایی چین ۲۱۱۹۶ کیلومتر امتداد یافته‌ است. 

 

برای کسب مهارت در زندگی، تنها درس خواندن و مطالعه منابع مورد نیاز، کافی نیست.

دیدن فیلم، خواندن سفرنامه ها و آشنایی با فرهنگهای مختلف می تواند در این مسیر بسیار به شما کمک کند.

 

علت ساخت دیوار چین

امپراطور شین هوانگ دستور داد تمامی دیوار‌های میان شهر‌ ها برداشته شود و تنها دیوار‌ های مرزی شمالی بر جایشان بمانند.

این دیوار بزرگ را برای حفاظت چین در مقابل مهاجمان مغول ساختند.

تقریباً در سال ۲۴۶ قبل از میلاد، چین را به ایالت کوچکی تقسیم کردند.

پادشاه شی هوانگ تی قسمت‌های مختلف چین را با هم متحد ساخت.

در شمال این دیوار امپراطوری مغول‌ ها زندگی می‌کردند.

از ترس اینکه مبادا آن‌ها در هر زمان به چین حمله‌ور شوند، پادشاه برای حفاظت کشور در مقابل خطر دستور داد تا دیواربزرگ چین را بنا کنند.

پادشاهان با ساخت آن به هدف خود نرسیدند.

چون دیوار در جا‌های زیادی شکست و مغول‌ها فرصت یورش به چین را پیدا کردند.

ممکن بود ساختن دیوار بزرگ هرگز عملی نشود، اما آن‌ ها توانستند آن را بسازند.

بیشتر بناهای تاریخی در زمان امپراطوریها و پادشاهان، توسط برده ها، اسرای جنگی و زندانیان ساخته می شد. دیوار چین نیز از این قائله مستثنی نیست.

 

نکات جالبی درباره دیوار چین

  • طول واقعی این دیوار ۲۱۱۶۶٫۱۸ کیلومتر است.
  • بیشتر بقای بجا مانده از دیدار کنونی برای زمان سلسله مینگ است که طول آن ۸۸۵۱ کیلومتر می باشد.
  • قدمت این دیوار بیشتر از ۲۳۰۰ سال است.
  • ارتفاع متوسط آن در بادلینگ ۷٫۸۸ متر و بلندترین نقطه ۱۴ متر است.
  • دیوارچین با چشم غیر مسلح از فضا قابل مشاهده نیست.
  • این سازه توسط سربازان، روستاییان، مجرمان و زندانیان جنگی ساخته شده است.
  • در فواصل معین برج های مراقبت با سقف های شیب دار و گنبدی شکل قرار گرفته که سربازان به صورت ۲۴ ساعته در آن در حال کشیک دادن بودند تا به هنگام حمله دشمن به لشگر و حاکمان خود خبر دهند.
  • دیوارچین و بخش های دفاعی آن گنجایش حدود یک میلیون سرباز را در خود داشت!