دریا پشت ایستگاه قطار است

دریا پشت ایستگاه قطار است

دریا پشت ایستگاه قطار است – من و تو از جنس این جور آدم ها نیستیم.

نوینر برای اولین بار تنهای تنها شده است. تنهای تنها در خیابان حتی شب ها و اگر با کاسموس رو به  رو نمی شد، بی برو برگرد شانسی برای زنده ماندن نداشت.

کاسموس گفته بود:« اگر یکهو کسی از پشت سر چیزی بهت گفت، اصلا نباید از هول تکان بخوری. این جور وقت ها آدم باید خیلی آهسته سرش را بچرخاند عقب. حالا هم بزن به چاک و بیشتر از این مزاحمم نشو.»

یوتا ریشتر از تاثیرگذارترین نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان آلمان است. او با کلمات جادویی اش تصاویری زنده و به یادماندنی می آفریند، تصاویری که تا مدت ها رهایت نمی کنند.

ریشتر تا امروز موفق به دریافت جوایز بسیاری شده است: جایزه ادبی لوکس ( ۲۰۰۰ )

جایزه ادبیات کودک و نوجوان آلمان (۲۰۰۱)

 و جایزه بزرگ آکادمی ادبیات کودک و نوجوان (۲۰۱۴)

 

نویسنده: یوتا ریشتر

مترجم: کتایون سلطانی

ناشر: افق