داستان دو زوج

روایت زندگی کسل کننده یک زوج جوان است که طی آن مرد خانه از دست همسرش به ستوه آمده است و برای حل مشکلش حداکثر تلاش خودرا می کند تا اینکه…