داستان فیزیک

داستان فیزیک از هزاران سال پیش آغاز شده است.
 
تصور ما از جهانی که در آن زندگی می‌کنیم برای هزاران سال به نسبت، ثابت بود.
 
ولی بین ۴۰۰ تا ۱۰۰ سال پیش، چند دانشمند بزرگ به کلی آن‌چه درباره‌ی جهان می‌دانستیم را تغییر دادند.
 
آن‌ها نشان دادند که عالم ما خیلی عجیب و غریبتر از چیزیست که فکر می‌ کردیم.
 
منبع: ویدوآل