خودت را به فنا نده ، کمتر فکر کن و دل به زندگی بده

تا حالا فکر کرده ای که شبیه به یک همستر با عصبانیت و آشفتگی مسیر زندگی ات را دویده ای اما همیشه در حال درجا زدن هستی. تمام مدتی که درگیر بگو مگو و قضاوت های درونی هستی که البته هیچوقت هم متوقف نخواهد شد، صدایی آرام در گوشت زمزمه می کند” خیلی تنبل و خرفتی و به درد هیچ کاری نمیخوری”.

معمولا ما زمان زیادی از زندگی خود را در حال حرف زدن با خودمان هستیم. در حال ورزش کردن، کار کردن، درس خوندن، خوردن، نوشتن، قدم زدن، پیام دادن، بحث کردن، گریه کردن، مذاکره کردن، برنامه ریزی کردن، دعا کردن و حتی همین الان، در حال حرف ردن با خودمان هستیم. نگران نباش این نشانه دیوانگی نیست، شاید نشان می دهد که همه ما کمی دیوانگی داریم.

معمولا اختیار این حرف زدن با خودمان و موضوعات آن خیلی دست ما نیست. ولی درباره افکار بامعنا و پرمعنا در اختیار ماست.

فراموش نکنیم نوع مکالمه هایی که هر روز با خودمان انجام می دهیم، تاثیر زیادی در زندگی ما دارند. خودت را به فنا نده 

همانقدر که مکالمه های مثبت ما با خودمان می تواند روحیه ما را بهبود دهد و اعتماد به نفس ما را افزایش دهد، مکالمه های منفی ما با خودمان می تواند باعث پایین آمدن روحیه و اعتماد به نفس ما شود.

بی تعارف بهتون بگم که این مکالمه های با خودتان اگر درست نباشد، می تواند شما را نابود کند.

زبان زندگی ما را دگرگون می کند

تاثیر حرف زدن ما با خودمان فقط در آن لحظه تاثیر نمی گذارد، بلکه می تواند در ناخودآگاه ما رسوخ کند و افکار، اندیشه و رفتار ما را در بلند مدت تغییر دهد. برای مثال اگر گاهی درباره اینکه زندگی چقدر غیرمنصفانه است حرف می زنی، طبق همین دیدگاه هم رفتار می کنی. یعنی حتی در مکان و زمانی که همه چیز برایت خوب است، تلاش کمتری برای انجام کارهایت می کنی، چون به خودت قبولاندی که به نتیجه نخواهی رسید.

اعتقاد به اینکه موفق خواهی شد، قسمت مهمی از راه رسیدن به موفقیت است.

چالش

صحبت هایی که با خودت می کنی، مثبت هستند و یا منفی؟

سعی کن صحبت هایی که امروز با خود داشتی را یک بار مرور کنی؟