تفکر پویا دربرابر تفکر ایستا

چقدر در گذشته زندگی می کنید؟ اصلاً می دانید تفکر پویا و ایستا چیست؟

برای تصمیم گیری و موفقیت در زندگی، حتماً باید شرایط محیطی را درنظر داشته باشیم.

شرایط محیطی مواردی هستند که اختیاری برای تغییر آن ها نداریم، مانند محدودیت های فرهنگی، شرایط اقتصادی خانواده و کشور، شرایط اجتماعی که در آن زندگی می کنید و…

برای نگاه و درک شرایط، دو نوع تفکر داریم: تفکر پویا و ایستا .

 

یکی از اهداف مدرسه مهارت آموزی تن آپ، رشد شخصیت و قدرت تفکر پویا و خلاق در وجود شماست.

 

تعریف دو تفکر پویا و ایستا

در تفکر ایستا تنها به همان مقطع زمانی نگاه می شود و به زمانهای بعد و قبل آن توجه نمی شود.

همانطور که از اسم تفکر ایستا مشخص است، در این نوع تفکر، شرایط را ثابت در نظر گرفته و تنها عامل موفقیت را خود فرد می دانند. (بخشی از کتاب پویایی شناسی سیستمها، دکتر علینقی مشایخی)

برای مثال، فکر کنید که می خواهید برای دانشگاه انتخاب رشته کنید.

ممکن است بدون درنظر گرفتن شرایطی مثل آینده شغلی، تعداد فارغ التحصیلان، نیاز کشور و آینده کاری، دست به انتخاب رشته بزنید.

در این نوع انتخاب، شما در واقع درگیر نوعی تفکر ایستا شده اید.

در تفکر پویا، شرایط محیطی و اطراف کاملا بررسی می شود.

همچنین به اتفاق ها در طول زمان نگاه می شود و نه فقط زمان کنونی.

یعنی به تغییرات شرایط در گذشته و همینطور آینده، نگاه می شود.

شرایط همیشه متغیر است و نمی شود تنها به زمان کنونی نگاه کرد.

مخصوصاً در کشورهایی مثل ایران که همه چیز به صورت روزانه در حال تغییر است.

رک بگوییم، هر شب که می خوابیم و بیدار می شویم، اتفاقی افتاده و چیزی تغییر کرده و ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن آنها تصمیم گیری و یا انتخاب کنیم و در نتیجه به موفقیت برسیم.

همچنین در تفکر پویا، اعتقاد داریم که با تلاش و تمرین می توانیم قدر ذهن و تفکر را تقویت کنیم.

در صورتی که در تفکر ایستا، قدرت ذهن ثابت است. به قول معروف، تا نوک دماغ فرد فراتر نمی رود.

با این طرز تفکر، شما همانی هستید که هستید و نمی توانید خودتان را تغییر دهید.

نوجوان هایی که دارای طرز فکر پویا هستند، در برابر مشکلات و چالش ها، پایداری و پشتکار دارند و همین امر باعث تقویت هوش و توانایی آنها می شود.

 

برای پرورش تفکر پویا و یا رشدپذیر، باید از چالشها و حل مسئله استقبال کنید.

اشتباه ها و خطاها را در مسیر یادگیری و کسب تجربه بدانید.

به تلاش و کوشش و تمرین برای حل مسئله اهمیت بدید.

از تجربیات مفید استفاده کنید و درس بگیرید.

همیشه رو به جلو حرکت کنید.