این سوالت جزو سوالات استخدامی شرکت های بزرگی مانند اپل و گوگا هستند. لطفا به آن ها با دقت پاسخ دهید:

به من بگویید که در زندگی‌تان چه کاری انجام داده‌اید که به طور ویژه‌ای به آن افتخار می‌کنی

اگر یک مداد در جعبه مداد رنگی باشید، ترجیح میدهید چه رنگی باشید؟

چگونه به یک کودک ۶ ساله توضیح می‌دهید که مودم چیست و چه کاربردی دارد؟

آیا فرد خلاقی هستید؟ به چه چیز خلاقانه‌ای می‌توانید فکر کنید؟

شما فردی مثبت به نظر می‌رسید، چه چیزهایی می‌تواند روحیه‌تان را خراب کند؟

روزانه چه تعداد کودک متولد می‌شوند؟

وقتی در ماشین تنها هستید به چه چیزی فکر می کنید؟

اگر می توانستید یکی از حیوانات روی کره ی زمین باشید، ترجیح میدادید چه حیوانی باشید و چرا؟

آخرین چیزی که در تلویزیون دیدید چه بود و چرا آن برنامه را انتخاب کردید؟

در ۵ دقیقه ی بعد چیزی به من یاد بدهید که نمی دانم!

رنگ زرد را برای یک فرد نابینا توصیف کنید.