انیمیشن کوتاه love story

انیمیشن کوتاه love story ((یه داستان عاشقانه))داستان خود را بدون استفاده از کلمات و عبارات روایت می کند

و در این راه دو شخصیت اصلی در حالی که جزئیات زیادی در صورت آنها مشاهده نمی شود، به خوبی توانسته اند از پس وظیفه انتقال احساسات و درونیات از طریق حالت های مختلف چهره برآیند.

حس های غرور، نگرانی ،ترس و شادی همه و همه در سکانس های مختلف این انیمیشن کوتاه به چشم می خورد.