انیمیشن کوتاه Bao

انیمیشن کوتاه Bao روایت‌گر داستان زن میانسال چینی کانادایی است که با همسرش در تورنتو اقامت دارد.

روزی زن اقدام به پخت بائوزای (نوعی غذای چینی) می‌کند.

حین خوردن متوجه می‌شود یکی از بائوزای‌ها جاندار است.

زن بائوزای را درست مثل یک کودک بزرگ می‌کند؛ به او غذا می‌دهد، او را به حمام می‌برد و با او به گردش و خرید می‌رود.

بائوزای به خاطر ماهیت خود بدنی نرم و آسیب پذیر دارد و به همین خاطر زن همیشه به شدت از او مراقبت می‌کند.

همه چیز برای بائوزای و زن خوب پیش می‌رود.

تا اینکه وسواس و مراقبت بیش از حد زن باعث می‌شود که او مانع فوتبال بازی کردن بائوزای با دیگر بچه‌ها شود.

این اتفاق آغازگر تنش‌های میان این دو است.