انیمیشن کوتاه هدیه

در انیمیشن کوتاه هدیه The Present یک نوجوان با تمام دقت و تمرکز در اتاقی تاریک با صدای بلند مشغول به انجام یک بازی ویدیویی است.

او به حدی غرق در دنیای گیم شده است که حتی متوجه ورود مادرش نمی‌شود.

مادر جعبه‌ای را روی میز می‌گذارد و با هدیه نامیدن آن توجه پسر را به آن جلب می‌کند.

پسر با شور و شوق فراوان جعبه را باز می‌کند و با یک سگ رو‌به‌رو می‌شود.

اما زمانی که متوجه می‌شود که سگ تنها سه پا دارد، با عصبانیت تمام آن را به زمین انداخته و بازی ویدیویی‌اش را از سر می‌گیرد.

سگ بازیگوشی‌هایش را آغاز می‌کند.

به شکلی با توپ بازی می‌کند که انگار نداشتن یک پا آنقدری که برای پسر اهمیت دارد، برای او عادی بوده و به هیچ‌عنوان عامل محدود‌کننده‌ای نیست.

سگ هر‌بار که زمین می‌خورد با هیجانی مثال‌زدنی باز هم به سمت توپ می‌رود.

تلاش‌های سگ در نهایت نتیجه داده و …