انیمیشن کوتاه ناهار دانته.

هر سگی روز خود را دارد، اما به نظر می‌رسد که دانته نمی‌تواند استراحت کند .

او میخواهد از یک استخوان خوب لذت ببرد…