انیمیشن کوتاه رویای قرمز

داستان آن راجع به یک تک چرخه ی تنهاست که گوشه ی انبار برای خود خیالبافی می کند…

این انیمیشن کوتاه از قدیمی ترین انیمیشن های استودیو پیکسار می باشد.

انیمیشن کوتاه رویای قرمز