انیمیشن کوتاه رنگ های شر

دختری که از همه چیز زندگیش راضی بود تا اینکه مورد تمسخر یکی از همکلاسی هایش قرار میگیره

او تصمیم می گیره برا گرفتن انتقام از دانشش در زمینه جادوی سیاه استفاده کنه

اما آیا اون نتیجه ای که می خواد می گیره؟