انسان اولیه

داستان انسان اولیه و پیشینه ما

انسان اولیه و تاریخچه آن، در حدود ۱۳.۵ میلیارد سال پیش ماده، انرژی، زمان و فضا در رخدادی که به آن بینگ بنگ یا انفجار بزرگ می گویند به وجود آمد. حدود هفتاد هزار سال قبل ساختارهای پیشرفته تری شکل گرفت که به آن فرهنگ می گویند.

ارتقا فرهنگ های انسانی تاریخ را شکل داد.

 

سه انقلاب مهم شکل دهنده تاریخ است:

  • انقلاب شناخت در هفتاد هزار سال پیش
  • انقلاب کشاورزی در دوازده هزار سال پیش
  • انقلاب علمی که از پانصد سال پیش آغاز و همچنان ادامه دارد

انسان مدت ها قبل از تاریخ وجود داشته است. حیواناتی که شباهت زیادی به انسان مدرن داشتند، نخست دو و نیم میلیون سال پیش ظاهر شدند، اما آن ها برای نسل های بی شمار قابل تشخیص از هزاران هزار گونه دیگر نبودند.

از دو میلیون سال پیش در آفریقای شرقی انسان هایی زندگی می کردند؛ مادرانی مضطرب و دلواپس که کودکانشان را در آغوش دارند و جمعی از بچه ها که در گل و لای بازی می کنند؛ نوجوانانی پرخاشگر که در مخالفت با امر و نهی های اجتماعی و بزرگترها که فقط در فکر راحتی خود هستند، غرغر می کنند. مردها با قدرت نمایی می کوشند تا دخترهای زیبا را تحت تاثیر قرار دهند.
 

انسان های اولیه عاشق می شدند، بازی می کردند، روابط دوستانه داشتند و برای کسب منزلت و قدرت با یکدیگر رقابت می کردند. البته شامپانزه ها، بقیه حیوان ها هم مشابه همین بودند. خود انسان ها اصلا تصور نمی کرد که یک روز قدم به کره ماه بگذارد و اتم را بشکافند و به رمز و راز ژن ها پی ببرند یا دست به نگارش تاریخ بزنند.

چه خوشمان بیاید و چه نیاید ما عضو یک خاندان بزرگ هستیم که به آن میمون های ممتاز انسان نما می گویند.

شامپانزه، گوریل، اورانگوتان از جمله منسوبان در قید حیات ما هستند.

کتاب:

انسان خردمند

نوشته:

یووال نوح هراری

نوجوانان تکامل یافته

نوجوانان آفریننده