امروز از تو می خواهم کار متفاوتی انجام دهی

امروز کار متفاوتی انجام بده که معمولا انجام نم یدهی. از تو می خواهم به روشی غیر از افکار منفی یا بی فایده همیشگی ات عمل کنی. منتظر نباش که حالت خاصی برای انجام دادن کارها به سراغت بیاید. درگیر پیدا کردن یک احساس جادویی نباش که کاری برایت انجام دهد. فقط و فقط عمل کن.

موضوع این نیست که به خودن روحیه بدهی و اینکه همه چیز شسته و رفته و آماده باشد. فقط باید عمل کنی.

انجامش بده

نه یک دقیقه بعد و نه بعد از اتمام دوره، همین حالا!

البته ذهن تو همیشه به دنبال بهانه می گردد تا عمل نکردن را منطقی جلوه دهد. اما تمرکز خود را بزار روی کاری که داری انجام میدهی.

به بزرگترین افرادی که می شناسی فکر کن، چه از نزدیکانت چه افراد مشهور. آیا افکار آن ها را در نظر گرفته ای یا فعالیت ها رفتاریهای آن ها را؟

فکر می کنی گاندی، پرفسور حسابی، ابن سینا و… هرگز با افکار پر از شک و ترس روبه رو نشده بودند؟

درباره تسلا، ادیسون، استیو جابز چطور فکر می کنی؟ آیا فکر می کنی این آدم ها هر روز صبح با روحیه عالی و این فکر که همه چیز عالیه از خواب بیدار می شوند؟

نه عزیز!!!

آن ها هم افکار مزخرفی داشتند، اما به هر روشی شده ادامه دادند و عمل کردند. هر چیزی که سر راهشان بود کنار زدند، فکرهای مزخرف را کنار زدند و به دنیای ناشناخته قدم گذاشتند.

از جایت بلند شو، وارد عمل شو و تمام افکار منفی خود را دور بریز

اوضاع از اینی که هست بهتر و آسان تر یا قابل درکتر نمی شود. همین است، زندگی همین لحظه است و تو هیچ لحظه ای بهتر از اکنون پیدا نخواهی کرد.