اقتصاد به زبان ساده برای نوجوانان

اقتصاد به زبان ساده

ما در دنیایی زندگی میکنیم که منابع آن محدود و خواسته های آدم ها نامحدود است زیرا اگر منابع نامحدود بود هرگز کسی از گرسنگی نمی مرد یا بی خانمانی وجود نداشت. پس کمیابی و خواسته های نامحدود انسان ها سبب شد تا فقیران و حتی ثروتمندان به دنبال منابع باشند و برای به دست آوردن منابع مورد نیاز همه دنبال یک چیز مشترک هستند که آن ثروت است. اقتصاد به زبان ساده

پس برای به دست آوردن ثروت نیاز به این داریم که علم تولید ثروت یا همان علم اقتصاد را بدانیم و سپس قدم برداریم.

اقتصاد در مجموع درباره مبادله است و تصمیم گیری و انتخاب های صحیح هنگام یک مبادله اقتصادی کمک می کند. برای مثال: یک خریدار و فروشنده معامله ای می کنند که هردو سود کنند و گرنه هرگز وارد معامله نمی شدند. زیرا از نظر فروشنده ارزش پولی که به دست آورده بیشتر از کالایی بود که فروخته و از نظر خریدار ارزش کالایی که به دست آورده بیشتر از پول پرداخت شده است در نتیجه معامله ای که رخ داده مفید یا کارآمد بوده یا به اصطلاح (برد-برد) بوده است.

همه به دنبال موفقیت و برنده شدن در یک معامله یا مبادله هستند پس نیاز زیادی به اقتصاد خواهیم داشت تا به کمک ما بیاید برای شروع شاید آشنایی با کلماتی پرکاربرد در اقتصاد مقدمه خوبی برای یادگیری این علم باشد.

هرکجا که اسم اقتصاد باشد کلماتی چون: (بازار-عرضه وتقاضا-هزینه-…) پشت سرهم صف خواهند کشید که در اینجا به مفهوم ساده برخی از این کلمات پرکاربرد می پردازیم:

هرچارچوب یا مکانی که فروشندگان و خریداران در آن کالا و خدمات داد و ستد کنند را بازار می گویند.

هزینه ها همان از دست دادن منابع توصیف می شود که انواع مختلفی دارد گاهی هزینه ها واضح و آشکار بوده و گاهی ارزشش طوری بوه که منجر به چشم پوشی ما شده است.

عرضه و تقاضا در بیان ساده به مقدار کالایی که افراد با پرداخت قیمتی معین آن را می خرند، تقاضا و کالایی که افراد تولید کرده و ارائه می دهند تا به فروش برسد کالاهای عرضه شده میگویند.

یه طور مثال: هرچه کالایی ارزان تر باشد تقاضا و خواهان بیشتری دارد و هرچه قیمت کالا بیشتر باشد تقاضا کم و عرضه بیشتری صورت می گیرد در واقع این نمونه ای ساده و کارآمد از روابط و مفاهیمی است که در اقتصاد وجود دارد و علاوه بر این روابط با استفاده از نمودارها و فرمول های درون علم اقتصاد دست به عمل میزنند تا عملکردی اقتصادی و صحیح در پیش داشته باشند.

 

اقتصاد به زبان ساده

تهیه کننده: حسین قطمیر