قانون ارشمیدس

کشتی‌های بزرگ بر روی آب حرکت می کنند یا بالن های محتوی هوای گرم از سطح زمین بلند شده و به آسمان می روند.
 
این اتفاق چگونه رخ می دهد؟ پاسخ این سؤال را می توان در اصل شناور سازی ارشمیدس پیدا کرد.
 
کشف لذت دروس یکی از اهداف تیم تن آپ برای شما نوجوانان است.

ارشمیدس

ارشمیدس در سال ۲۸۷ قبل از میلاد در سیسیلیا به دنیا آمد و تا قبل از مرگش در سال ۲۱۲ قبل از میلاد ابزارهای زیادی اختراع نمود.
 
مشهورترین اختراعات ارشمیدس عبارتند از ملخ کشتی و اصل شناور سازی.
 
فعالیت‌های ارشمیدس در زمینه ریاضی نیز عبارتند از اختراع بی نهایت و فرمول های مربوط به اندازه گیری دایره، سهمی، کره، استوانه و مخروط.
 
قضیه‌ای که از نظر ارشمیدس ارزشمندترین دستاوردش به شمار می رفت، قضیه‌ای است که بیان می دارد اگر یک کره و یک استوانه‌ دارای ارتفاع و قطر یکسان داشته باشید، در آن صورت گنجایش و مساحت کره برابر خواهد بود با دو سوم گنجایش و مساحت استوانه؛ در حالی که مساحت استوانه در بر گیرنده مساحت قاعده‌هایش باشد.
با این حال، اصل شناور سازی ارشمیدس مشهورترین کشف او به شمار می رود.

 

اصل شناور سازی ارشمیدس

این اصل بیان می کند که هر شی که به طور کامل یا جزیی در یک ماده‌ سیال فرو می رود، برابر با وزن میزان ماده سیال که توسط آن شیء جا به جا می شود، در معرض فشار رو به بالا قرار می گیرد.

در این جا منظور از “ماده سیال” همه مایعات و گازها می باشد.
 
در ویدیوی بالا به صورت ساده با این قانون مهم فیزیک آشنا خواهید شد.