اتوبوس مدرسه

اتوبوس مدرسه (شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)

اتوبوس مدرسه داستان دخترانی است که در مدرسه با هم آشنا می شوند؛ «هتی»، دختری مؤدب و سربه راه و «داوینا» دختری خودخواه و جسور است. نویسنده (مری کتلین هریس) در اتوبوس مدرسه، روابط بین شاگردان مدرسه ها و شرایط زندگی اجتماعی آن ها، را به صورت موشکافانه و انتقادی بررسی می کند. سبک نویسنده کتاب اتوبوس مدرسه نشان دادن زندگی معمولی مردم، با بیانی شیرین و دقیق است.

در داستان اتوبوس مدرسه، درگیری ها و راه حل های «هتی گری»، دختر بیمار یک بانوی خیاط پرده دوز را در مواجهه با همشاگردی هایش، که از سطح های مختلف اجتماعی هستند، آورده شده است.

در اتوبوس مدرسه راه حل های شیرین و جالب بررسی می شوند.

بخش هایی از کتاب

هتی دختر خانم گری دچار بیماری ذات‌الریه‌ای است. قرار می‌شود تا هتی با داوینا دختر شهردار که بسیار دردسرساز است، به مدرسه برود.

اتوبوس مدرسه داستانی واقع‌گرایانه از دنیای دختران نوجوان یک مدرسه است. به تصویر کشیدن احساسات و عواطف شخصیت‌های مختلف در کنار شکل‌گیری روابط و ماجراها، داستان اتوبوس مدرسه را شکل می‌دهد.

بزرگ‌ترین مشکل هتی کنار آمدن با رفتارهای وحشتناک داویناست. داوینای دردسرساز، بچه‌ای کوچک و ضعیف را می‌ترساند. برای رسیدن به تکالیفش، دوچرخه می‌دزدد. همکلاسی‌های خودش را به دردسر می‌اندازد و سپس به آنها بی‌توجهی می‌کند. هتی از دست او جانش به لب رسیده است، اما نمی‌تواند نادیده‌اش بگیرد. احساس می‌کند که او به کمک نیاز دارد تا آدم بهتری شود. 
داوینا بعد از تنبیه های پدرش، قصد می‌کند گذشته را جبران کند. او برنامه‌ریزی غرفه بزرگ خوراکی مدرسه را بر عهده می‌گیرد. از طرفی خانم گری به هتی اجازه همکاری با آنها را نمی‌دهد. داوینا هم به غرورش برخورده و به مدیر مدرسه می‌گوید که می‌تواند افراد سرشناسی را برای حراج مدرسه دعوت کند. اما پدرش، «شهردار درینگ» به او اجازه این کار را نمی‌دهد.

همه به تصور این که این هم شرارت دیگری از طرف داوینا است، از او ناراحت می‌شوند؛ تا این که از میان حرف‌های داوینا متوجه می‌شوند که او چاره‌ای نداشته و این بدقولی، بخشی از تنبیه سخت پدرش برای اوست.