افسردگی نوجوانان

آموزش مهارت­های زندگی برای کاهش افسردگی

افسردگی نوجوان ها امروزه افزایش چشمگیری دارد. این امر را می توان به چالش های پیش روی نوجوان در این دوره از زندگی نسبت داد. چالش هایی مانند مواجهه با تغییرات جسمانی و روانی ناشی از بلوغ، دستیابی به هویت، استقلال طلبی. همچنین محدودیت ظرفیت های برخی از نوجوانان در غلبه بر این چالش ها نیز از دلایل دیگر افسردگی است.

از سوی دیگر برخلاف بسیاری از پدیده های تحولی، افسردگی کودکی و نوجوانی یک پدیده گذار که پس از زمانی خودش بهبود یابد، نیست بلکه ابتلا به افسردگی سال های اولیه زندگی، پیش بینی کننده شدت و تدام آن در بزرگسالی است و چنانچه عوامل موثر در ایجاد آن بدون مداخله بمانند، عوارض بعدی نیز غیر قابل اجتناب خواهند بود.

 

عامل عمده افسردگی در نوجوان

کمبود مهارت های اجتماعی لازم برای کسب تقویت از محیط اجتماعی، مهمترین عامل افسردگی شناخته شده. بسیاری از مشکلات روانی اجتماعی مانند، افسردگی، اعتیاد به الکل، بزهکاری، مشکلات بین فردی، تنهایی، روان گسیختگی و… با ضعف در مهارت های زندگی و برقراری ارتباط اجتماعی رابطه دارند. مهارت های زندگی شامل مهارت های خود نظاره گری و مهارت های اجتماعی هستند.

 

 

آموزش مهارت های زندگی و افسردگی نوجوان

آموزش مهارت های زندگی، آموزش مبتنی بر مهارت های مربوط به گسترش توانایی های است که نسل جوان را برای برخورد موثر با نیازها و چالش های زندگی روزمره به ویژه در زمینه بهداشت جسمانی، عاطفی و اجتماعی توانمند می سازد. آموزش مهارت های زندگی به صورت کارگاهی و مبتنی بر روش های مشارکتی انجام می گیرد. این روش ها با انجام تمرین های لازم و کافی منجر به ایجاد آگاهی و تغییر بازخوردها و رفتارهای افراد می شوند.

بنابراین آموزش مهارت های زندگی، فرد را قادر می سازد تا دانش، ارزش و بازخوردهای خود را به توانایی های بالفعل تبدیل کند.

برگرفته از مقاله آموزش مهارت های زندگی برای کاهش افسردگی نوشته علی امیری برمکوهی