Teaching Persian language to Iranians abroad

تیم رادیو نوجوان با توجه به درک نیاز ایرانیان خارج از کشور و خلاء آموزش زبان فارسی به نوجوانان در زمینه خواندن و نوشتن به زبان فارسی، با تشکیل تیم از قویترین کارشناسان زمینه آموزشی با مدیریت خانم دکتر نوشاد رضایی (دکتری تخصصی ادبیات فارسی) اقدام به برگزاری دوره های آنلاین آموزش زبان فارسی کرده است.

The Radio Nojavan team, considering the need of Iranians abroad and lack of teaching Persian language to teenagers in the field of reading and writing in Persian, organized a team of the strongest educational experts under the management of Dr. Noshad Rezaei (PhD in Persian literature). Has organized Persian language courses online.

دوره­‌ی پایه

Basic course

دوره­‌ی مقدماتی زبان فارسی که شامل مفاهیم اولیه‌ی زبان فارسی و یادگیری مفاهیم پایه برای شروع یادگیری زبان فارسی است. زبان­‌آموزان با مکالمه­‌های معمول روزمره آشنا می­‌شوند. کتاب‎‎‌­های مورد استفاده در آموزش زبان فارسی، کتاب‌های شعر کودکان و نوجوانان، داستان کودکان و نوجوانان که در چارت به ­طور دقیق نام برده شده است. نیز استفاده از فیلم و موسیقی و شعر و بازی­‌های موجود در این راستا که در چارت انتخاب شده‌­اند در بحث آموزش به صورت پررنگ نقش اساسی در آموزش زبان فارسی ایفا خواهند کرد.

The basic course in Persian language which includes the basic concept of Persian language and learning the basic concepts to start learning Persian language. Learner become familiar with ordinary (Daily) conversation. In this courses we use books of poetry for children and teenager, stories of children and adolescents that are named in detail in the chart. Also, the use of movies, music, poems and games in this direction, which introduce in the chart, and has essential role in teaching Persian.

سطح زبان‌آموزان از مکالمه‌های روزمره به سطح بالاتری ارتقا می‌یابد. در این مرحله با استفاده از کتاب‌های دستور زبان فارسی که چارت نام آن­‌ها برده می‌شود، درباره‌ ­ی افعال گذشته و حال و آینده، صفات برتری، تفضیلی و غیره آموزش داده خواهد شد. همچنین در این مرحله کاربرگ‌­هایی به‌­صورت موقعیت‌­های مختلف در زندگی طراحی می‌­شود تا با استفاده از آن­‌ها و تمرین در زندگی روزمره در حین ارتباط به دیگران واژگان، اصطلاح‌­ها، ضرب­‌المثل‌­های به‌­کار گرفته یاداشت شود و درکل مربوط به حضور زبان‌­آموز در موقعیت‌­های گوناگون توانش به‌­کارگیری آموخته‌­های زبانی یا مواجهه‌­های جدید است. این دوره مکمل دوره‌­ی اول و پایه‌­ای است.

In This Course, Learners’ level rises from everyday conversations to a higher level. At this level, using Persian grammar books. will be taught. Also at this stage, worksheets are designed for different situations in life to use them and practice in everyday life while communicating to others the words, terms, proverbs used, and in general related to the presence of the learner in various situations, the ability to apply or learn language.

 دوره­‌ی متوسطه

intermediate Course

در این دوره کتاب‌­هایی شعر و داستان بزرگ­سالان که در چارت نام آن­ها برده شده است برای آموزش انتخاب شده­‌اند. در این دوره زبان‌­آموزان، جملات شرطی و ساختارهای پرسشی مختلف در زمان­‌های مختلف، ساختن ترکیب اسمی، وصفی، قیدی و گروه‌های مختلفی با آموزش هسته و وابسته‌­ها و تفکیک اجزای جمله را می‌­آموزند. دایره‌­ی واژگانی در این دوره گسترده‌­تر می‌­شود و زبان­‌آموزان با بسیاری از موقعیت‌­ها و شرایط جدید  آشنا می‌­شوند. پس از پایان دوره‌ی متوسطه زبان‌­آموز می­تواند به­‌آسانی از عهده‌ی بسیاری از موقعیت­‌های ضروری روزمره و کاری برآید و به نوشتن متن­‌های رسمی بپردازد. در این دوره نیز برخی فیلم‌­ها و انیمیشن­‌ها که در چارت نام برده شده، به‌­عنوان وسائل کمک‌­آموزشی به­‌کار گرفته می‌­شود.

In this course, books of adult poetry and stories introduced in the chart have been selected for teaching. In this course, learners learn different question structures at different times, making noun, descriptive, adverbial and different groups by teaching the core and its dependencies and separating the components of the sentence. Vocabulary expands during this course and learners become familiar with many new situations. After intermediate course, the learner can easily do many essential daily and work situations and write formal/ informal texts. In this course, some of the movies and animations mentioned in the chart are used as teaching aids.

در این دوره علاوه بر آموزش اصول دستوری، نکات ویرایشی و آموزش و تصحیح غلط‌های دستوری با طراحی کاربرگ‌­های تمرینی و انشانویسی و متن‌­نویسی و نامه‌­نویسی، نیز ارسال فایل‌­های صوتی توسط زبان­‌آموز یا برقراری مکالمه­‌های کلاسی در نظر گرفته شده است. زبان‌­آموز در این دوره با ساختارهای مختلف جمله، جمله‌­های مقایس‌ه­ای، ساخت جمله­‌های گزارشی و مستقیم و غیرمستقیم، جمله­‌های مجهول، واژگان و اصطلاح­های رسمی و دانشگاهی، مترادف ها و متضادها در شرایط مختلف را می‌آموزند و از کاربرگ‌­های طراحی­‌شده برای تمرین استفاده می‌­کنند. در همه‌­ی دوره­‌ها مکالمه‌­محور بودن کلاس‌­ها در کنار دیگر مهارت‌­های اصلی نوشتاری، شنیداری و خواندن حائز اهمیت است. در این دوره بایستی زبان‌­آموزان بتوانند به‌­صورت روان و با بیان جمله­‌ها و واژگان دقیق و درست جمله­‌سازی و منظور خود را بیان کنند.

In this course, in addition to teaching grammar principles, editing tips and teaching and correcting grammatical mistakes by designing practice and writing worksheets, transcribing and writing letters, also sending audio files by the learner or establishing class conversations is considered. In this course, learners with different sentence structures, comparative sentences, constructing direct and indirect reporting sentences, unknown sentences, formal and academic words and terms, synonyms and antonyms in different situations and use worksheets designed for practice. In all courses, conversation-centeredness is important along with other basic writing, listening and reading skills. In this course, language learners should be able to express their sentence structure and meaning fluently and by expressing sentences and words accurately and correctly.

 دوره­‌ی پیش­رفته

Advanced Course

دوره‌­ی پیش­رفته آخرین دوره­‌ی آموزش زبان فارسی است و در این دوره نیز همانند دوره‌­های قبل از کتاب‌­های آموزشی و کمک­‌آموزشی که در چارت نام برده شده استفاده می‌­شود. در این دوره، جدا از نکات مطرح‌­شده در چارت آموزشی، به ادبیات نمایشی، اشعار و ادبیات کلاسیک و معاصر در زبان فارسی و شعر معاصر در زبان فارسی برای فهم و درک ادبی به زبان‌­آموزان آموزش داده خواهد شد. نیز به آموزش تفاوت‌­های نوشتاری و گفتاری رسمی و عامیانه برای نگارش رسمی یا غیر رسمی و ادبی شامل ژانرهای نمایش­نامه، داستان و شعر پرداخته می‌­شود. زبان‌­آموز در پایان این دوره قادر به بیان و فهم زبان فارسی در تمام موقعیت­‌های موجود خواهد بود.

Advance course is the last course of teaching Persian language and in this course, as in the previous courses, textbooks and teaching aids introduced in the chart. In this course, apart from the points raised in the educational chart, dramatic literature, classical and contemporary poetry and literature in Persian and contemporary poetry in Persian will be taught to students to understand literature. It also teaches formal and vernacular written and spoken differences for formal or informal and literary writing, including the genres of plays, stories, and poetry. At the end of this course, the learner will be able to express and understand Persian in all available situations.

مشخصات دوره

 Course Method

دوره­‌های فوق در ۳ ترم آموزشی، هر دوره یک ترم و هر ترم، شش­‌ماه برگزار خواهد شد. هر ترم شش­‌ماهه شامل دو جلسه‌­ی هفتاد دقیقه‌­ای در هر هفته و دو جلسه­‌ی آزمون و سنجش (کسر از ساعت‌­های آموزشی هفتگی) است.

جزئیات دوره­‌ها در چارت آموزشی به‌­تفکیک بیان می‌­شود.

ثبت­‌نام زبان‌­آموزان برای این دوره­‌ها با تعئین سطح انجام می­‌شود.

The above courses will be held in 3 educational semesters, each semester for six months. Each semester includes two seventy-minute sessions per week and two test and assessment sessions.

The details of the courses are stated separately in the training chart.

Registration of language learners for these courses is done by determining the level.

جهت تکمیل دریافت اطلاعات تکمیلی فرم زیر را تکمیل فرمائید.

To receiving additional information, complete the form below.