آلما

آلما در زبان اسپانیولی به معنی روح است و این انیمیشن کوتاه روایتگر چگونگی به دام افتادن روح توسط بدن می باشد.داستان از این قرار است که بچه ها توسط عروسک های داخل مغازه که شبیه خودشان هستند به دام انداخته می شوند(وقتی بچه ها عروسک را لمس می کنند درون عروسک ها اسیر می شود)همچنین اسم های نوشته شده روی دیوار روبه روی مغازه اسم تمام قربانیانی است که بخاطر حس کنجکاویشان درون عروسک ها اسیر شده اند.